گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 6/23/2016. لبخند الکترونیک شرکت لبخند الکترونیک با هدف نشاندن لبخند بر چهره ی صنعتگران و تولیدکنندگان عزیز ایران پا به جهان الکترونیک نهاد. این شرکت در راستای تولید، مونتاژ و وارد کننده قطعات الکترونیکی، از جمله مدارهای چاپی و بوردهای الکترونیکی فعالیت دارد. 5.0
0

لبخند الکترونیک

شرکت لبخند الکترونیک با هدف نشاندن لبخند بر چهره ی صنعتگران و تولیدکنندگان عزیز ایران پا به جهان الکترونیک نهاد. این شرکت در راستای تولید، مونتاژ و وارد کننده قطعات الکترونیکی، از جمله مدارهای چاپی و بوردهای الکترونیکی فعالیت دارد.