گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 2/5/2015. ASP چیست؟ Asp چیست؟از طریق اسكریپت های روی سرویس دهنده ASP ، صفحات وبی با اجزای پویا می توان ساخت . این اسکریپت ها از طریق جاوا اسکریپت و VB اسکریپت ساخته می شوند.ASP یك فایل استاندارد HTML می باشد كه با گروهی از تركیبات افزوده دیگر گسترش یافته است . همانند فایل استاندارد HTML ، یك ASP شامل برچسب های ... 5.0
0

ASP چیست؟

Asp چیست؟
از طریق اسكریپت های روی سرویس دهنده ASP ، صفحات وبی با اجزای پویا می توان ساخت .
این اسکریپت ها از طریق جاوا اسکریپت و VB اسکریپت ساخته می شوند.
ASP یك فایل استاندارد HTML می باشد كه با گروهی از تركیبات افزوده دیگر گسترش یافته است .
همانند فایل استاندارد HTML ، یك ASP شامل برچسب های HTML كه توسط مرورگر وب نمایش داده می شود است .
هر چیزی مثل اپلت ها جاوا ، متن چشمك زن ، اسكریپت ها و كنترل های اكتیواكس روی سرویس گیرنده ، كه بتواند در یك فایل HTML جای گیرد ، در یك ASP نیز قرار دارد و جای میگیرد .
ASP چند ویژگی مهم دارد :
ASP می تواند اسكریپت های سمت سرویس دهنده را در اختیار داشته باشد .
با به كارگیری اسكریپت های روی سرویس دهنده ASP ، می توان صفحات وبی با اجزای پویا بوجود آورد . اسكریپت های ASP می تواند توسط جاوا اسكریپت و VB اسكریپت ایجاد شود .
ASP شماری از اشیای تعبیه شده را خود فراهم می آورد.
با به كارگیری اشیای تعبیه شده دسترسی پذیر در یك ASP می توان اسكریپت ها را بسیار نیرومندتر كرد ، در میان اشیای دیگر ، این شیی ها به ما اجازه دریافت و ارسال اطلاعات به مرورگر را خواهند داد .
بطور مثال با استفاده از شیی Request اطلاعاتی را كه یك كاربر با فرم HTML ارسال نموده است ، دریافت و به آن اطلاعات توسط یك اسكریپت می توان جواب داد .
ASP می تواند توسط اجزای افزوده گسترش بیابد .
ASP با برخی از اجزای اكتیواكس ، روی سرویس دهنده استاندارد دسته بندی می شود . این اجزا به ما اجازه انجام كارهایی مثل تصمیم گیری در مورد توانایی های مرور گرهای گوناگون یا گنجاندن یك شماره صفحه ، در صفحه وب را خواهد داد . به این معنی که كه هیچ مرزی در چگونگی گسترشASP ها وجود ندارد .
ASP می تواند اطلاعاتی را با پایگاه داده هایی مانند AQL Sarver یا Ms Access تبادل نماید .
با استفاده از مجموعه ویژه ای از اشیا كه اشیا داده ای اكتیواكس نامیده می شوند ، میتوان بسیار ی از پایگاه داده ها را در ASP به كار گماشت .
به كارگیری اكتیوایكس ها شكل توانمندی از ASP ها می باشد . با ASP هایی كه می توانند با یك پایگاه داده ای داد و ستد نمایند ، سایت های وب بسیار پیشرفته ای ایجاد می نمایند .
پس در نتیجه ، ASP یك صفحه استاندارد HTML می باشد كه با اسكریپت های روی سرویس دهنده اشیا و اجزای گسترش داده شده است و توسط ASP می توان سایت های وبی را با اجزای پویا و اثرپذیر ساخت .
آنچه با ASP می توان انجام داد :

به طور كلی ASP توانایی های زیر را ایجاد می نمایند:
1.    اطلاعات را از فرم ها دریافت و در یك پایگاه داده ذخیره می کنند .
2.    ساخت یك صفحه وب سایت شخصی ، مشخصات متناوب كاربران را داشته باشد .
3.    ساخت یك شمارنده صفحه وب .
4.    با توجه به ویژگی های مرورگرهای گوناگون ، صفحات وب گوناگون را نشان دهد .
5.    صفحات گوناگون را بتواند به هم پیوند نماید .

 ASP چگونه كار می كند ؟

شركت میكروسافت ، ASP را با سومین نسخه llS معرفی می نماید . از طریق  این كار ، سرویس دهنده ای با محتوای ثابت و ایستا به یك سرویس دهنده با محتوای پویا و تأثیر پذیر تبدیل می شود .
مهمترین كار llS ، سرویس دادن به صفحات HTML استاندارد می باشد .
هنگامی كه كسی نیاز به یك صفحه وب داشته باشد ، از سرویس دهنده llS استفاده می نماید و آن فایل ثابت HTML را از حافظه به دست می آورد و به مرورگر مشخص ارسال می نماید .
llS  از دیگر سرویس دهنده های وب جدا می باشد . مهم ترین هدف سرویس دهنده وب ، سرویس دهی به فایل HTML می باشد .

سرویس دادن به فایل های HTML را از طریق روش های زیر انجام می دهند :
1.    یك كاربر ، نشانی اینترنتی فایل HTML ی كه می خواهد را ، درون خط نشانی می نویسد و با فشردن كلید Enter این درخواست را ارسال می کند .
2.    مرورگر این درخواست را برای یك سرویس دهده وب مانند llS ارسال می کند .
3.    سرویس دهنده وب در خواست را دریافت می كند و تشخیص میدهد كه یك فایل HTML درخواست شده است ، زیر پسوند HTM یا HTML را می دارد .
4.    سرویس دهنده وب ، آن فایل را از دیسك یا حافظه می گیرد ، برای مرورگر ارسال می کند .
5.    فایل HTML توسط مرورگر شخصی ترجمه و تعبیر می گردد و نتیجه در پنجره مرورگر به نمایش گذاشته می شود.
البته این فرایند ها اندكی پیچیده تر می باشند ، اما این گام ها كاركرد بخش به بخش یك سرویس دهنده وب را نمایش می دهد . یك سرویس دهنده ، درخواست را از فایل های ویژه می گیرد و با به دست آوردن آن فایل از یك سخت افزار یا حافظه و فرستادن آن فایل ، پاسخ خواهد داد .
یك ASP با یك فایل HTML عادی تفاوتی زیادی دارد . یك فایل HTML عادی بدون پردازش به مرور گر ارسال می گردد . در یك فایل HTML ، نخست باید همه دستورها اجرا گردد تا یك صفحه HTML را ایجاد نماید
  ASP در بیشتر موارد به صورت كامل مانند یك HTML معمولی كار می كند ، تنها فرقی كه دارد این می باشد كه پسوند آن به جای htm به asp تغییر یافته است.
هنگامی كه درخواستی برای بدست آوردن یك ASP ایجاد می گردد ، مرور گر ، یك صفحه HTML عادی دریافت می كند و همین امر موجب سازگاری ASP با تمام مرورگر ها خواهد شد .