گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 2/5/2015. هسته اصلی سیستم هسته اصلی سیستم:هسته سیستم عامل (Kernel) یک نرم افزار سطح پایین می باشد  که از وظایف آن می توان به کنترل درخواست‌های خروجی یا ورودی از طرف نرم افزارهای دیگر (و همچنین سخت افزارها) را اشاره کرد.مهمترین قسمت یک سیستم عامل هسته سیستم عامل (Kernel)آن می باشد و در اصل به آن مغز آن سیستم ... 5.0
0

هسته اصلی سیستم

هسته اصلی سیستم:
هسته سیستم عامل (Kernel) یک نرم افزار سطح پایین می باشد  که از وظایف آن می توان به کنترل درخواست‌های خروجی یا ورودی از طرف نرم افزارهای دیگر (و همچنین سخت افزارها) را اشاره کرد.
مهمترین قسمت یک سیستم عامل هسته سیستم عامل (Kernel)آن می باشد و در اصل به آن مغز آن سیستم می گویند. وظیفه اساسی آن، مدیریت درخواست‌های داده شده از طرف اپلیکیشن‌های دیگر به منابع سخت افزاری و برعکس آن مباشد که آن عهده دارآن می باشد. درواقع می توان به راحتی گفت که اگر سیستم عامل را یک ماشین فرض نماییم، هسته سیستم عامل موتور آن است که بدون این موتور، ماشین قادر به انجام کاری نیست.
هسته سیستم عامل تقریباً پایین ترین سطح انتزاعی ممکن برای یک نرم افزار محسوب می شود. به طوری که پس از کرنل، تنها برنامه سطح پایین تر موجود، اسمبلر (Assembler) می باشد که کدها و درخواست‌های داده شده را برای پردازش به صورت اپکد (Opcode) تبدیل کند.
کرنل درواقع رابط بین اپلیکیشن‌ها و منابع سخت افزاری (نظیر هارد دیسک‌ها، مموری‌ها و...) می باشد. هر برنامه و اپلیکیشنی که بخواهد از منابع سیستم (System Resources) استفاده کند، درخواست خود را به کرنل ارسال می نمایند(برنامه، خود این درخواست‌ها را ارسال نمی‌کند بلکه با استفاده از منابع و رابط‌های سیستم عامل این کار را می‌کند). این درخواست System Call نامیده می شود.
هسته سیستم عامل دسترسی مستقیم به منابع سخت افزاری را می دارد؛
توانایی این را دارد که برای داده‌های اپلیکیشن‌ها در حافظه دسترسی تصادفی (رم یا RAM) آدرس دهی نماید، به آن‌ها اجازه دسترسی به حافظه‌های دیگر را بدهد، داده‌ها را بر روی حافظه‌های جانبی (مانند هارد دیسک‌ها) سیو نماید، دستورات به ترتیب برای پردازش به CPU فرستاده می شود، منابع سخت افزاری را مدیریت کند و ... . این موارد فقط تعداد اندکی از دسترسی‌هایی می باشد  که یک هسته سیستم عامل می‌تواند داشته باشد.

وظیفه اصلی هسته سیستم چیست؟

واسط بین اپلیکیشن‌ها و سخت افزارها کرنل می باشد؛ در واقع به این معنا می باشد که هر درخواستی که هر یک از اپلیکیشن‌ها (حتی منابع خود سیستم عامل) برای استفاده از منابع سخت افزاری را بخواهد، اول از همه  به کرنلباید ارسال ‌شود تا بررسی تحلیل گردد. کرنل همچنین وظایف دیگری نیز بر عهده دارد: از جمله مدیریت منابع سیستم، آماده سازی سیستم عامل و برنامه‌ها، مدیریت آدرس‌ها و حافظه RAM و... .
مراحل اجرای اپلیکیشن ها:
1.اپلیکیشن ها

2.هسته سیستم عمل

3.سخت افزارها

بعد از آن کرنل این دستورات را به اسمبلر ارسای می نماید. واحد اسمبلر نیز کدهای ورودی را به کدهای قابل درک سخت افزارها (Opcodes) تبدیل می نماید بعد از آن طبق دستور داده شده، آن‌ را به سخت افزار مورد نظر ارسال می نماید.
 همچنین زمانی که داده‌های ورودی از طریق سخت افزارها به کرنل فرستاده شوند، این پاکت‌های داده را به اپلیکیشن مورد نظر ارسال می کند.

ارساب پاکت های داده به اپلیکیشن ها:
1.سخت افزار

2.هسته سیستم عامل

3.اپلیکیشن
این یک رابطه رفت و برگشتی می باشد.
در نتیجه  هسته سیستم عامل یک وظیفه کلی بر عهده دارد و آن واسطه گری میان منابع نرم افزاری و منابع سخت افزاری می باشد.
اساسی ترین وظیفه ای که هسته سیستم عامل بر عهده دارد:
اپلیکیشن ها
هسته سیستم عمل
سخت افزارها
سطح انتزاعی دسترسی ها:

اپلیکیشن ها   

منابع سیستم عامل

هسته سیستم عامل

سفت افزارها

سخت افزارها

امکانات هسته اصلی سیستم مدیریت:
می تواند از یک گردش کار کپی نماید و با نامی دیگر ذخیره نماید.
فرایند ها را دسته بندی می نماید و به راحتی می توان بین دسته ها جابجا کرد.
می تواند ساختار گردش کار با فرمت XML را اضافه نماید.
به صورت هوشمند و در زمان های معین چرخه عملیات را آغاز می نماید.
پشتیبانی از SOA و امکان الحاق فرآیندها با امکان سیستم هایی که از معماری سرویس گرا استفاده می کنند
و بسیاری  امکانات متنوع و دیگر