گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع Len در sql چیست؟ تابع Len در sql چیست؟ تابع len در اسکیوال ، طول (تعداد کاراکترهای) یک فیلد متنی رشته ای را بر خواهد گرداند. ساختار دستور len در اسکیوال به شکل زیر می باشد : SELECT LEN(column_name) FROM table_name 5.0
0

تابع Len در sql چیست؟

تابع Len در sql چیست؟

تابع len در اسکیوال ، طول (تعداد کاراکترهای) یک فیلد متنی رشته ای را بر خواهد گرداند.

ساختار دستور len در اسکیوال به شکل زیر می باشد :

SELECT LEN(column_name) FROM table_name