گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع lcase در اسکیوال جیست؟ تابع lcase در اسکیوال چیست؟ تابع lcase در اسکیوال مقادیر فیلد را به حروف کوچک مبدل می نماید. ساختار دستور LCase دراسکیو ال به شکل زیر می باشد : SELECT LCASE(column_name) FROM table_name رم تابع LCASE() در SQL Server چگونه می باشد؟   SELECT LOWER(column_name) FROM table_name;  چگونگی ... 5.0
0

تابع lcase در اسکیوال جیست؟

تابع lcase در اسکیوال چیست؟

تابع lcase در اسکیوال مقادیر فیلد را به حروف کوچک مبدل می نماید.

ساختار دستور LCase دراسکیو ال به شکل زیر می باشد :

SELECT LCASE(column_name) FROM table_name

رم تابع LCASE() در SQL Server چگونه می باشد؟

 

SELECT LOWER(column_name) FROM table_name;

 چگونگی بهره بردن از تابع LCASE() در پایگاه داده :

در این مقاله آموزشی از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده می نماییم.