گروه طراحی سایت لبخند Reviewed by Google on 3/19/2015. تابع UCase در اسکیو ال چیست؟ تابع UCase در اسکیو ال چیست؟ تابع UCase در sql مقادیر فیلد را به حروف بزرگ تبدیل می نماید. ساختار دستور Ucase در اسکیوال به شکل زیر می باشد :   SELECT UCASE(column_name) FROM table_name فرم تابع UCASE() در SQL Server چیست؟   SELECT UPPER(column_name) FROM table_name; چگونگی ... 5.0
0

تابع UCase در اسکیو ال چیست؟

تابع UCase در اسکیو ال چیست؟

تابع UCase در sql مقادیر فیلد را به حروف بزرگ تبدیل می نماید.

ساختار دستور Ucase در اسکیوال به شکل زیر می باشد :

 

SELECT UCASE(column_name) FROM table_name

فرم تابع UCASE() در SQL Server چیست؟

 

SELECT UPPER(column_name) FROM table_name;

چگونگی بهره بردن از تابع UCASE() در پایگاه داده چیست؟

در این مقاله آموزشی از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده می نماییم.